Cookies


Podmínky společnosti CYCOLOGY s.r.o. ,
IČ: 03496953, Pražská 608/109, 466 01 Jablonec nad Nisou

pro používání souborů cookies a ochraně osobních údajů v
souvislosti s  těmito soubory

 1. Tyto podmínky doplňují a rozvádějí všeobecné obchodní
  podmínky společnosti CYCOLOGY s.r.o. , IČ 03496953,
  Pražská 608/109, 466 01 Jablonec nad Nisou
  (dále jen
  „společnost CYCOLOGY s.r.o.“ či „prodávající“) platné
  a účinné od 1. 9. 2016, zejména pak ustanovení bodu V.
  zmíněných obchodních podmínek nazvaného Bezpečnost a ochrana
  informací a byly vytvořeny s  souladu s ustanoveními zákona č.
  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v  platném a účinném
  znění, ustanoveními Směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob
  v  souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
  těchto údajů, ustanoveními Směrnice 2002/58/ES o soukromí a
  elektronických komunikacích, jakož i v  souladu s  obsahem
  stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů.

   

 2. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které
  se ukládají do koncového zařízení či paměti koncových
  zařízení uživatelů webových stránek společnosti cycology.cz
  a jejich zákazníků (tito dále jen „kupující“). Tyto
  soubory nutně neobsahují osobní údaje jednotlivých kupujících
  či uživatelů webových stránek prodávajícího, ale v  případě,
  kdy zákazník takové údaje společnosti cycology.cz v
  souvislosti s  uzavřením závazkového právního vztahu, zejména
  pak kupní smlouvy, poskytne, mohou být takové osobní údaje
  přiřazeny k  informacím uloženým v  příslušných souborech
  cookies.

   

 3. Společnost cycology.cz respektuje soukromí každého
  jednotlivce, který navštíví její internetové stránky a
  veškeré informace shromážděné o uživatelích či kupujících
  budou použity především ke zlepšení našich služeb. Toho
  dosahujeme patřičným používáním informací. Společnost
  cycology.cz využívá technologii souborů cookies výhradně za
  účelem zlepšení a zjednodušení pohybu uživatelů na jejich
  webových stránkách, optimalizaci těchto stránek pro jejich
  uživatele, dále za účelem zajištění lepších služeb pro
  kupujícího a dále pro marketingové účely, vše za účelem
  zlepšení péče o své současné i budoucí zákazníky
  (kupující) a uživatele webových stránek prodávajícího
  odpovídající jejich individuálním potřebám.

   

 4. Společnost cycology.cz používá 2 typy souborů cookies:

  - Trvalá cookies – tyto zůstávají v  koncovém zařízení
  uživatele webových stránek či kupujícího až do jejich
  smazání
  - Dočasná cookies – tyto se automaticky smažou
  společně s  ukončením internetového prohlížeče uživatele
  webových stránek či kupujícího.

 5. Cookies zjišťují společnosti cycology.cz následující
  informace, které se ukládají do koncových zařízení uživatelů
  webových stránek společnosti cycology.cz:
  uzavřením kupní
  smlouvy s  prodávajícím vyjadřuje souhlas s  ukládáním
  souborů cookies na jeho koncové zařízení ze strany společnosti
   CYCOLOGY s.r.o.. Zároveň tím dává souhlas k propojení jeho
  osobních údajů, které v  souladu s  všeobecnými obchodními
  podmínkami za účelem naplnění předmětu kupní smlouvy
  prodávajícímu poskytl, s  informacemi obsaženými v  souborech
  cookies, které se ukládají nebo již jsou uloženy na jeho
  koncovém zařízení. Kupující prohlašuje, že tento souhlas
  dává dobrovolně, vědom si všech informací, zejména výše
  uvedených údajů, které se do souborů cookies na jeho koncovém
  zařízení budou ukládat. Tento souhlas kupující poskytuje až
  do doby jeho odvolání.

   

 6. Uživatel webových stránek společnosti cycology.cz je před
  návštěvou stránek www.cycology.cz
  informován o případném uložení souboru cookies na jeho koncové
  zařízení, dále je stručně informován o údajích, které se
  do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat, i
  o možnostech vedoucích k  zamezení ukládání těchto souborů.

   

 7. Kupující i uživatelé mohou tento souhlas odmítnout
  prostřednictvím individuálního nastavení ukládání souborů
  cookies na svém koncovém zařízení (povolení jen pro určité
  weby), dále prostřednictvím spuštění funkce tzv. anonymního
  prohlížení v  prohlížeči, které jejich koncové zařízení
  využívá, popř. manuálním smazáním všech či jednotlivých
  souborů cookies, které jsou v  jejich koncovém zařízení již
  uloženy.

   

 8. Společnost cycology.cz si vyhrazuje právo zpřístupnit
  určitý obsah svých webových stránek jen těm kupujícím či
  uživatelům, kteří poskytli souhlas s  ukládáním souborů
  cookies do jejich koncového zařízení.

   

 9. Před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů je
  jejich subjekt vždy informován o tom, které z  těchto údajů
  společnost cycology.cz potřebuje pro naplnění předmětu kupní
  smlouvy a jejichž poskytnutí je tedy povinné a které z  těchto
  údajů jsou poskytnuty dobrovolně. Subjekt osobních údajů je
  také informován o podmínkách, za kterých jeho osobní údaje
  mohou být poskytnuty jiným osobám či orgánům.  

   

 10. V  případě nespokojenosti či jakýchkoliv námitek se
  kupující i uživatelé mohou obrátit přímo na společnost
   CYCOLOGY s.r.o., IČ 03496953, Pražská 608/109, 466 01
  Jablonec nad Nisou, popřípadě
  emailové adrese
  info@cycology.cz

   

 11. Tyto podmínky pro používání souborů cookies a
  ochraně osobních údajů v  souvislosti s  těmito soubory
  nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2016

pozor
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online: v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

Tento internetový obchod ukladá súbory cookie, aby mohol správne fungovať. Používaním našich služieb súhlasíte s ich používaním.

Podrobné nastaveniePovoliť všetkoOdmietnuť všetko